Se utviklingen av den globale temperaturen

Ny data-animasjon: Jordens temperaturutvikling fra 1880 til 2014.

Stillbilde fra video om global temperaturutvikling 1880-2014. (kilde: Bjerknessenteret)

Våre støttespillere