Norges utslipp

Nedgang siden 2010 til tross, norske samlede klimagassutslipp er ennå over 1990-nivået.

Våre støttespillere