Ni EU-land – og Norge – har klart fornybarmålet for 2020

16 prosent av EUs energiforbruk kom fra fornybare kilder i 2014. Ni av landene har allerede klart sine fornybarmål for 2020.