Kullets supermakt

Kina står for halvparten av hele verdens kullforbruk.

Våre støttespillere