Hvorfor investere i fornybar energi?

Ønsket om å bidra til det grønne skiftet er viktigere enn økonomisk gevinst for folk som investerer i lokale sol- og vindkraftprosjekter i Tyskland.