Grønne penger

I 2013 tok Kina teten innen investeringer i fornybar energi.

Vi støtter <2°C-prosjektet