Fornybar for barnebarna

Undersøkelse viser stor støtte til fornybar energi blant tyskere flest. Næringslivet er blitt mer positivt til Energiewende.