Forbigående nedgang?

USAs utslipp av CO2 falt kraftig i 2012, men uten nye tiltak vil de stige igjen.

Våre støttespillere