Fem grafer som viser hvorfor fornybar energi vinner frem

Bedre effektivitet, storskalaeffekter og politisk vilje gir gode vekstforhold i tiåret som kommer.

FotoJet (9)
Vindkraft til havs og til lands og solenergi har blitt bygget ut i stor skala de siste årene.