Europas energistrømmer

Hvor mye kraft krysser landegrensene i Europa? Interaktiv visualisering gir oversikt.