Dyster utslippsrekord - Energi og Klima

Dyster utslippsrekord

I 2013 passerte Kina for første gang EU i utslipp per innbygger.

Denne artikkelen er over 2 år gammel. 1 kommentar

Denne artikkelen gjelder utslippstall fra 2013. Se egen artikkel med oppdaterte tall på utslipp per innbygger på faktasiden Klimavakten.

De globale klimagassutslippene økte med 2,3 prosent fra 2012 til 2013, ifølge tall fra Global Carbon Project offentliggjort denne uken. Totalt ble 36 milliarder tonn CO2 sluppet ut. Det er ny rekord og 65 prosent over 1990-nivået.

– Årets budsjett er en imponerende sammenstilling av data fra en rekke kilder, som viser med all tydelighet at de globale utslippene er mer eller mindre ute av kontroll, sier Are Olsen, førsteamanuensis ved Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret.

For første gang har utslipp per innbygger i Kina passert utslippene per EU-innbygger (EU28). Kineserne slapp i 2013 ut i snitt 7,2 tonn CO2. Forskjellen mellom EU og Kina er ventet å øke. I 2020 tror forskerne at Kina vil slippe ut 8,9 tonn CO2 per innbygger, mot 6,4 i EU.

Under klimatoppmøtet i FN denne uken varslet Kinas regjering at den snart vil offentliggjøre sine mål for utslippskutt etter 2020.

Vi støtter Energi og Klima:

Flere data og figurer

Bli abonnent!

Én kommentar

 1. Avatar

  Einar Wilhelmsen

  De norske tallene er svært fascinerende. Oljeproduksjonen går ned og folketallet går opp. Likevel øker utslippene per person.

  Utslippsøkningen kommer i hovedsak fra oljeindustrien. Stadig mindre olje, gir stadig mer utslipp. Den norske oljen og gassen blir altså mer og mer skitten.

  I følge SSB har utlisppene fra norsk oljeindustri økt med 81 % siden 1990.
  http://energiogklima.no/aktuell-grafikk/dyster-utslippsrekord/

  Mens olje og gassproduksjonen har falt siden 2004.
  http://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/ogprodre/kvartal/2014-08-20#content

Kommentarfeltet er stengt.