Vitenskap, retorikk og politikk

Skal klimakunnskapen bli en integrert del av politikken på viktige samfunnsområder, må det bygges broer mellom vitenskap og politikk.