Vindkraftdebatten: Vi må finne gode kompromisser!

Den skarpe debatten om vindkraft kan svekke grunnlaget for gode kompromisser. Å gi inntrykk av at svært mye vindkraft – utover det som er under bygging eller har fått konsesjon – må på plass raskt, kan bidra til unødig uro og strid.

Vi må bort fra at vindkraft er et enten-eller-spørsmål. Alle vindkraftprosjekter har i ulik grad positive og negative sider, skriver artikkelforfatterne. Bildet er fra Roan vindkraftverk i Fosen, Trøndelag.

Våre støttespillere