Vind og virkemidler

En norsk havvind-industri er mulig, men det krever at vi er smarte, langsiktige og tåler å spille på lag med oljenæringen.