Vi kan vinne krigen mot Putin og klimakrisen

Grønt flydrivstoff, biokull, solkraft til havs og Afrika-investeringer bortenfor nettet. Terje Osmundsen om fire unike oppstartsselskaper og hvordan de vil kutte vår avhengighet av Russland og fossil energi.

Brann i oljedepot i Donetsk sett på avstand
Russlands krig mot Ukraina har vart i over to måneder. Her er et oljelager i brann utenfor Donetsk 4. mai 2022. (Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/NTB).