Verden trenger energitjenester – ikke olje og gass

Verden trenger ikke olje og gass. Verden trenger energitjenester som leveres med nullutslipp. Det er kjernen i den strategiske utfordringen Equinor og andre store oljeselskaper står overfor.

Gassprisene i Europa er den store X-faktoren for strømprisen fremover. Høy gasspris, betyr dyr strøm. Bildet er fra Equinors anlegg for LNG (flytende naturgass) i Hammerfest. (Foto: Harald Pettersen, Equinor)