Verden trenger energi

Det er ingen motsetning mellom satsing på fornybar energi og fortsatt bruk av gasskraft.

Våre støttespillere