Utkast til en bærekraftig forskningspolitikk

Når kart og terreng ikke stemmer overens, er det vanskelig å stake ut riktig kurs. Her er fire punkter til en grønn forskningspolitikk som tar omstillingen på alvor.

Grønnere forskning trengs?