Ufortjent, Erna

Det er statsministerens ansvar å sørge for at klima- og miljøministeren har den nødvendige myndighet til å få gjennomført effektive klimatiltak.

I Aftenposten torsdag 16. oktober mener statsminister Erna Solberg at det er ufortjent at klima- og miljøminister Tine Sundtoft får utdelt en 2-er av Aftenpostens ekspertkilder, basert på kriteriene politisk håndverk, resultater, synlighet og departementsledelse.

Ja, det er ufortjent. Det er statsministeren som har det overordnede ansvaret for å oppfylle samarbeidsavtalen med KrF og Venstre og få klimagassutslippene ned til 44 millioner tonn i 2020.

Tidligere i år hadde regjeringen en stor klimakonferanse i Oslo rådhus hvor statsministeren ga klima- og miljøministeren hovedansvaret for klimaarbeidet i Norge. Det var en imponerende konferanse med mange gode vyer, løfter og innspill. Man kunne nesten føle at den fossile, rødgrønne æraen var over!

Men slik fremstår ikke forslaget til statsbudsjett for 2015 nå. Utslippsbanen frem til 2020 er akkurat slik den var under den forrige regjeringen.

Det er statsministerens ansvar å sørge for at klima- og miljøministeren har den nødvendige myndighet til å skjære gjennom i forhold til samfunnsutviklingen, lobbyorganisasjoner, særinteresser og kortsiktige ønsker.

Målestokken for å måle statsbudsjettet for 2015 er ikke at de blå foreslår større bevilgninger til klimatiltak enn de røde gjorde. I åtte år hørte vi at det var bevilget «enda mer» til det ene og andre, uten at det hjalp.

Målestokken er om budsjettet for 2015 sannsynliggjør hvordan utslippene i Norge skal gå ned fra dagens 52 til 44 millioner tonn i 2020. Nå.

Siden statsministeren i artikkelen spesielt fokuserer på klimanytten av utskifting av eldre biler når hun snakker om «bilavgiftsmiksen», og minner oss om at hun er ganske oppegående på alle fagområder – det betviles ikke! – er det kjekt å minne henne om at man kan gjøre mye mer nå uten at det koster statsbudsjettet noe av betydning:

De borgerlige kan:

  • Beslutte at for hver ny fossilbil som registreres i 2015 skal det innleveres to fossilbiler til skroting. Siden Erna gikk av som kommunalminister for ni år siden har personbilparken økt fra 2 millioner til 2,5 millioner, slik parken også gikk opp før det. Dette kan besluttes uten at det koster statskassen noe.
  • Beslutte at for hver ny el- og hybridbil som registreres i 2015 skal det innleveres én eldre fossilbil til skroting.
  • Fra 2015 forby registrering av personbiler som slipper ut mer enn 150 gram CO₂ pr. km. Det finnes en rekke utmerkede biler for folk flest, hybride firehjulstrekkere inkludert, som ligger godt under dette. Dette taket kan senkes med 15-25 gram pr. år i påfølgende år.
  • Gi ladbare hybridbiler under 50 gram CO₂ pr. km en startrabatt på kr. 50.000 eller så for å få markedet i gang. Dersom det er viktig å dekke dette inn for statskassen, er det enkelt å øke avgiften tilsvarende for biler som slipper ut mellom 100 og 150 gram CO₂ pr. km, uten å stresse regjeringspartner Frps ønske om å fryse de samlede bilavgiftene.

Dette vil gi en sikrere og mer miljøvennlig bilpark, slik også finansministeren ønsker. Det vil også gi en klar retning for helt andre utslippstall fra transportsektoren om 10-20 år.

Ønsker statsministeren å gi innhold til utsagnene om å gi klima- og miljøvernministeren overordnet myndighet over dette og andre områder, må hun «walk the walk». Det er bare resultatene som teller, ikke bevilgningene.