Ubrennbar olje og gass – brennbare penger

Hva blir følgene for den norske olje- og gassformuen og Oljefondet hvis den globale klimapolitikken lykkes?

Statsminister Jens Stoltenberg taler ved åpningen av anlegget for CO2-fangst på Mongstad i mai 2012. I statsbudsjettet foreslår hans etterfølger Erna Solberg at bevilgningene til CO2-fangst kuttet kraftig. (foto: Helge Hansen/Technology Centre Mongstad)