Tvilsom forskningsprioritering

Samtidig som Paris-avtalen trer i kraft, øker regjeringen bevilgningene til petroleumsforskning. Er det ansvarlig politikk?