Tungt lastet med fossil energi

Den norske staten er en gigant i fossil energi. I lys av klimautfordringen betyr det en betydelig finansiell risiko. Skjerpet klimapolitikk og forsert energiomstilling kan radere vekk store verdier.

Våre støttespillere