Tre lærdommer fra pandemien som kan sette fart på det grønne skiftet

Når samfunnet nå skal tilbake for fullt etter pandemien, er det tre lærdommer fra det siste halvannet året som virkelig kan sette fart på den grønne omstillingen, skriver Gørill Husby Moore og Peter Vis.

Prøving, testing og kalibrering har vært vårt mantra gjennom pandemien som fortsatt pågår. Samme holdning bør vi ha når vi adresserer det grønne skiftet, skriver artikkelforfatterne. Bildet er fra fabrikken som produserer Biontech-Pfizer-vaksinen i Marburg, Tyskland, i mars 2021. (Foto: Michael Probst/AP/NTB)