Transport: Klimakur-rapporten lite relevant for nøkkelsektor

Klimakur “glemmer” utslipp fra materialbruk i vei- og baneanlegg. Etterlevelsen av klimakrav i loven om offentlige innkjøp må styrkes når Norge skal kutte utslipp i transportsektoren mot 2030.

e39krsmandal_nyeveier_
Det store potensialet for klimagevinster på vei- og baneanlegg er gjennom redusert og mer klimavennlig materialbruk, skriver artikkelforfatteren. Her fra byggingen av ny E39 mellom Kristiansand og Mandal. (Foto: Nils Bernt Ringe / Nye Veier AS)