Tjæresand, Oljefondet og norske rettsregler

Kanadisk tjæresand, oljefondets investeringer og norske rettsregler. Hvordan utvikle en rettslig angrepsvinkel i klima- og energispørsmålene?

Tar-sands-extraction-Alberta1