Teori er bra – praksis er best

Praktiske løsninger som fungerer og som kan spres raskt i markedet er veien å gå for å redusere klimautslippene ved bruk av gass til oppvarming.

Hvordan gjøre oppvarming av hus mer klimavennlig, og hvilken rolle bør gass spille? Illustrasjonsfoto: Viessmann.com

Våre støttespillere