Tappekran i Oljefondet

Det er uheldig om den norske petroleumspolitikken utformes slik at våre statsfinanser er tjent med at klimautviklingen går den gale veien.

Våre støttespillere