Sviktende klimavitenskapelig grunnlag

Hans Borges bruk av sitater og faktagrunnlag vitner ikke om en vitenskapelig tilnærming.