Større fart ut av oljealderen

Koronakrisen betyr at oljealderen avrundes raskere enn vi hittil har trodd, ifølge mandatet Jan Tore Sanner har gitt sitt nye ekspertutvalg.

Finansminister Jan Tore Sanner la tirsdag frem revidert nasjonalbudsjett i Stortinget. Koronakrisen forsterker omstillingsbehovet i norsk økonomi. (Foto: Stortinget)

Våre støttespillere