Støres fossile forsvar

Utenriksminister Jonas Gahr Støre viser at han har stor tro på den fossile energiens fremtid. Flere forhold tilsier at hans syn er for unyansert. Samtidig trengs det politisk innovasjon for å fremme hans gode hensikter.

Våre støttespillere