Statsbudsjettet: Oljealderen går mot slutten

Statsbudsjettet er et nytt kapittel i fortellingen om at oljen gradvis blir mindre viktig i norsk økonomi. Ny vekst må komme i andre sektorer.

Finansminister Jan Tore Sanners forgjengere opplevde helt andre inntekter fra oljesektoren enn det som er tilfellet i 2020 og 2021. (Foto: Marte Garmann)

Våre støttespillere