Statens pensjonsfond utland bør brukes som et viktig virkemiddel i klimapolitikken

Det er behov for en fundamental omlegging av Statens pensjonsfond utland. Investeringer bør vris fra fossilbasert og ikke-bærekraftig over til fornybart og bærekraftig. Regjeringen bør gå inn for Norges Banks forslag om at olje- og gass-sektoren tas ut av referanseindeksen for aksjer.

exxonmobil_baytown_tx
I tillegg til de økonomiske grunnene som Norges Bank anfører for å trekke oljefondet ut fra olje og gass, må sterke etiske hensyn vektlegges, skriver artikkelforfatterne. Bildet viser Exxon Mobils raffineri i Baytown, Texas.