Slik kan kollektivtransporten gi mer bevegelsesfrihet og mindre utslipp

I bytransporten er det mulig å gi folk økt bevegelsesfrihet og fremme samfunnsøkonomisk lønnsomhet og sosial rettferdighet – samtidig som vi kutter i klimagassutslipp. Nytenkning om utforming av kollektivtilbudet er avgjørende.

ruter_lading_busser
Ladestasjon for elbusser på Alnabru i Oslo. Elektrifisering får ned klimagassutslipp fra kollektivtransport. (Foto: Redink/Ruter)