Sirkulær karbonøkonomi – er gjenbruk av CO2 en klimaløsning?

Klimaendringene skyldes en massiv økning i CO2-utslippene, men CO2 kan faktisk bli en klimaressurs i nullutslippssamfunnet.

hovedillustrasjon_sirkulærkarbonøkonomi_

Karbonressursene som er i omløp i samfunnet
kan gjenbrukes for å produsere produkter som plast og drivstoff, skriver artikkelforfatterne. (Illustrasjon: Zero)