Sikkerhetsrådet må snakke om klima

Halvparten av de 20 landene som er mest sårbare for klimaendringene er også utsatt for væpnet konflikt. Sammenhengen mellom klima og sikkerhet er en av hovedprioriteringene for Norge de to årene vi nå sitter i Sikkerhetsrådet.

sraad_klima
Boris Johnson ledet Sikkerhetsrådets digitale møte om klima og sikkerhet. (Foto: webtv.un.org)