Sertifikat-kutt fra NVE rammer norsk sol- og vindkraft

Flere fornybarprosjekter vil bli droppet hvis NVEs nye forslag om å frata små anlegg sertifikatinntekter blir satt ut i livet.

Fra montering av vindkraftanlegg, Eidsdal, Møre og Romsdal (foto: Wenas)

Våre støttespillere