Scenarier for fremtidig petroleums-utvinning i Barentshavet – fra lønnsomhet til tap?

En vellykket klimapolitikk vil medføre lavere priser på olje og gass. Barentshavet kan bli et tapsprosjekt for Norge hvis oljeprisene blir lavere enn regjeringen legger til grunn i Perspektivmeldingen. Innretningen av oljeskatten har stor betydning for statens økonomiske risiko knyttet til petroleumsvirksomheten.

Photo_ Ole Jørgen Bratland – Statoil – West Hercules in the Barents Sea – 1214048_
Statoils rigg West Hercules under boring på Nunatak-prospektet i Barentshavet i 2013. (Foto: Ole Jørgen Bratland, Statoil).