Savnet av supermakten

Mange har tonet ned betydningen av at USA sier takk og farvel til Paris-avtalen. Men uten USA som en konstruktiv part rundt forhandlingsbordet vil det internasjonale klimasamarbeidet miste fremdrift.

Plenumsmøte under Paris-forhandlingene 12. desember 2015. USA representert ved utenriksminister John Kerry (til h.) og spesialutsending Todd Stern. (foto: State Department)