Samarbeid med EU gjør det mer sannsynlig at vi når ambisiøse klimamål

Norge har aldri hatt så offensive mål innen kutt av klimagassutslipp som det klimameldingen legger opp til. Vi har heller aldri hatt så gode forutsetninger for å oppfylle de målene som vi har satt oss. En viktig grunn er samarbeidet med EU.

Kullkraftverket Belchatow i Polen. En klimaavtale med EU kan gi Norge mulighet til å ta noen av utslippskuttene i EU-land, skriver artikkelforfatteren.

Våre støttespillere