Rakner enigheten om klimasamarbeid med EU?

Solberg-regjeringens forslag om et bredere klimasamarbeid med EU utenfor EØS-avtalen så for tre år siden ut til å ha løst en gordisk knute i norsk klimapolitikk. Men nå kan den brede enigheten i Stortinget om klimasamarbeid med EU rakne.

Hva slags klimaavtale kan Norge og EU enes om – og hvor bredt blir flertallet i Stortinget?

Våre støttespillere