Pressens store klimaforlik: Ikke forstyrr høna som legger gullegget

Norsk oljebransje har lite å frykte fra norsk presse. Både små og store redaksjoner har akseptert fortellingen til oljeselskapene og de tre største partiene om hvordan norsk olje og gass erstatter mer forurensende energikilder, og at vi derfor må produsere det vi makter, for klimaets skyld.