Pauser i global oppvarming er helt naturlig

Til tross for den raske oppvarmingen de siste årene, dukker den såkalte “pausen” i den globale oppvarmingen til stadighet opp igjen i klimadebatten. Men slike pauser er ingen overraskelse.

patagonia

Det blir stadig mindre is på jorda. Det gjelder den flytende sjøisen, det gjelder de store isdekkene i Antarktis og på Grønland, og det gjelder så godt som alle små og store breer på jorda. Smeltevann fra landis og varmeutvidelse gjør at havet stiger, og direkte vannstandsmålinger og målinger fra satellitter viser at nye rekorder settes så å si år etter år. Bildet er av Grey Glacier i Patagonia i Chile. (Foto: Willem van der Bilt, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret)