Parisavtalen og oljeeksporten

Bør Norge begrense sin oljeutvinning for å motvirke global oppvarming? Hvilke politiske virkemidler bør i så fall brukes? Om Norge ønsker å bidra mer til å begrense oppvarmingen enn internasjonale avtaler forplikter oss til, kan redusert oljeutvinning være en kostnadseffektiv måte å gjøre det på. De mest nærliggende virkemidlene vil da være begrenset lisenstildeling og/eller en avgift per utvunnet enhet.

Goliat-plattform_
Å begrense oljeutvinning i Norge vil gi lavere globale klimautslipp, skriver ti samfunnsøkonomer som alle er med i CREE, et samfunnsfaglig senter for miljøvennlig energi. (Foto: Eni Norge)