Overser fornybare fortrinn

Utenriksminister Jonas Gahr Støre vil trappe opp innsatsen for å selge norsk gass i Europa. Han burde heller intensivert markedsføringen av et mye bedre produkt – fornybar energi helt uten klimautslipp.

Våre støttespillere