Om reisevanar, cocktailar og klimaeffektar

Nordmenns reisevanar, spesielt fly- og bilreisene våre, påverkar klimaet. Men kor stor klimaeffekten eigentleg er, avheng av mange ulike forhold.

Antall flyreiser og lengden på reisene påvirker klimaeffekten av reisevanene våre. Her fra Bodø lufthavn.

Våre støttespillere