Oljeselskapas magemål

Det er historisk gode tider i olje og gass. At Anders Opedal og Øyvind Eriksen ikkje sjølv tek til orde for å fjerne pandemiens oljekrisepakke, er ikkje noko anna enn umoralsk.

Equinor og Aker
FÅR KRISEPAKKE I GODE TIDER: Både Equinor og Aker har i 2022 lagt fram rekordresultat som følge av høge olje- og gassprisar. Likevel nyt dei godt av den midlertidige oljeskattepakka som Stortinget vedtok under pandemien i 2020. Foto: NTB