Oljeforbruket: Har vi passert «peak demand»?

Koronakrisen kan ha bragt verdens oljeforbruk forbi «peak demand» – en historisk topp i etterspørselen. Hva er i så fall rasjonell politikk for oljelandet Norge?

Kommer flytrafikken tilbake for fullt, eller vil vi reise mindre? Koronakrisen kan bety at «peak demand» i oljeforbruket er passert. (Foto: SAS)

Våre støttespillere