Oljeevighetstenkningens svakheter

Fem motargumenter mot oljeindustriens sementerte holdninger.

– Problemet er ikkje at Erna Solberg snakkar om omstilling vekk frå olje og gass, men at ho gjer for lite med det, skriv artikkelforfatteren.