Økonomdebatten, EUs taksonomi og rollene i det grønne skiftet

Praktisk miljøpolitikk består alltid av virkemidler fra en mangslungen verktøykasse, og er i dette nokså forskjellig fra økonomilærebokens “alt som kreves er en pris på utslipp”.

collage_debatt
Økonomifaget rår ikke grunnen alene. EUs taksonomi er – på godt og vondt – et eksempel i praksis på at lærebokens «en pris på utslipp» følges av andre virkemidler gjennom mange kanaler, skriver artikkelforfatterne. (Foto: Klimafonds-Barbara Krobath (CC:by-sa-nc), Stortinget (CC:by-nc-nd), Jim Killock (CC:by-sa).)