Også grøn industri treng kompetent kritikk

Grøn industri bør lære av industrihistoria og ta sakleg kritikk som ein inspirasjon til å ligge i front når det gjeld miljø og ressursbruk. Vi bør applaudere at opinionen set fokus på miljøproblem og sosial berekraft i alle ledd av verdikjeda inklusive gruvedrift.

Norge bør støtte EUs planer om karbontoll, men samtidig sikre ordninger som ivaretar den kraftforedlende industriens interesser. Foto fra Hydros aluminiumsverk på Karmøy.

Våre støttespillere